Gothia Tower Torn 1 våning 12-13

Gothia Tower Torn 1 våning 12-13

Under 2017 kommer vi att bygga om befintliga hotellrum för att ge rummen ett mordernare utseende.

Beställare: Bygg & Konsult AB