Kvalité och miljö

Kvalitétspolicy

Vi strävar hela tiden efter att hålla en hög kvalitet genom att:

  • Företagets verksamhet styrs av kundernas efterfrågan och behov
  • Tillmötesgående, god service och ett bra samarbete ska genomsyra bolaget och ge oss nöjda kunder och tillfredsställda medarbetare
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra våra VVS-tjänster, så att vi levererar bra kvalitetsmässigt utförda jobb och håller oss konkurrenskraftiga på marknaden

Miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Alla anställda engageras i miljötänkande genom information och utbildning
  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Hushålla med resurser genom att minska spill, samt genom sortering av avfall
  • I största utsträckning använda oss av de produkter som är de bästa på marknaden ur miljösynpunkt när vi utför våra VVS-tjänster
  • Minimera företagets transporter genom samkörning och planering

Certifierade ISO 9001 och 14001

Vi använder oss av kvalitetsstandarden ISO 9001 & 14001 i vårt arbete