Kvalitetspolicy

Genom ett långsiktigt arbete är målet för AB Tingstad Rörinstallationer att ha bästa möjliga kundfocus, detta skall komma från:

  • Leverans av tjänster som uppfyller och gärna överträffar kundens krav och förväntningar.
  • De nöjdaste kunderna i branschen detta genom att vara tillmötesgående och ge god service.
  • En ständig utveckling och förbättring av tjänster och vårt ledningssystem.
  • En välutbildad och motiverad personal som utför installationer med kvalitet.


Miljöpolicy

Hos oss på AB Tingstad Rörinstallationer skall vi arbeta för att förebygga och minimera de eventuella skadliga effekter som kan uppstå i samband med de produkter och tjänster vi erbjuder:

  • Vi skall kontinuerligt förbättra företagets miljöinsatser genom att använda miljöanpassat material och sådana arbetsmetoder som inte skadar det naturliga kretsloppet samt skapar förutsättningar för resurssnålhet i verksamheten.
  • Vi skall tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer och följa de aktuella lagar och krav som är kopplade till verksamheten.
  • Vi skall stärka miljömedvetandet hos våra anställda samt påverka våra leverantörer och samarbetspartners att arbeta med miljöförbättringar.
  • Vi skall ständigt förbättra vårt ledningssystem.

 

Certifierade ISO 9001 och 14001

Vi använder oss av kvalitetsstandarden ISO 9001 & 14001 i vårt arbete