Produktion

Vårt sätt att arbeta är att vara med redan i idé fasen och göra en förstudie. På så sätt är vi med under hela byggnationen och kan säkerställa driftsäkerhet och hög kvalité. Vi utför allt från totalentreprenad och utförandeentreprenad och även service och eftermarknad.

Vi uppskattar risker och att hålla tider i projekt. Vid förutbestämda avstämningspunkter ser vi till att nödvändig projektdokumentation enligt projektmodellen finns tillgänglig och du har alltid en egen kontaktperson.

Tingstad rörinstallationer var tidiga med att arbeta med certifieringar. På så sätt kan vi leverera hög kvalité och hållbara miljölösningar. Vi använder oss av kvalitetsstandarden ISO 9001 och 14001 som stöd i vårt kvalitets- och miljöarbete.