gothia.png

Gothia Entre 2

Vi bygger ny entre mot Liseberg. Vi installerar ny golvvärme och markvärme samt bygger nya wc grupper.

Beställare: Bygg & Konsult AB