heaven-23.jpg
Heaven 23, Gothia towers, Kålltorps Bygg

Restaurang Heaven 23

Vi fick på uppdrag av Kålltorps Bygg medverka vid renoveringen av Restaurang Heaven 23, Gothia Towers. 

Renoveringen skulle utföras på kort tid, knappt 4 veckor.

Vi utförde VS arbeten i restaurang, bar, storkök samt WC-grupp.

Projektet stod klart våren 2019.