universeum1.jpg
Till- och Ombyggnad av Universeum Vetenskapscentrum i Göteborg., Skeppsviken Bygg AB

Universeum

Till- och Ombyggnad av Universeum Vetenskapscentrum i Göteborg.

 

Universeum bygger ut med cirka 4 000 kvm för att rymma nya utställningar, labb och en visualiseringsdom

samt ny entre, restaurang och butik. Vi installerar en ny VS anläggning på uppdrag av Skeppsvikens Bygg.

Entreprenaden skall vara klar under våren 2023