abel_slakthuset_09.jpg
Slakthus Området, Vestia Construction Group AB

Slakthus Området Göteborg

Slakthusområdet utvecklas av Higab till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg.

Målsättningen är en plats för experimentlusta och kreativitet med platsens DNA i fokus – mat och matproduktion. Småskalig produktion av mat, dryck och design, restauranger och kultur. Ett möte mellan gammalt och nytt, återblick och nytänkande. En självklar destination för göteborgare och besökare. Något som inte finns i Göteborg idag, men där platsens själ finns kvar.

Vi utför i samarbete med Vestia Construction Group AB kompletta VS system.