vy3.jpg
SEEL Gateway Säve, Vestia Construction Group

SEEL Gateway

Sveriges största testanläggning för elektromobilitet, Seel, på Gateway Säve i Göteborg.

Satsningen ska flytta fram positionerna för svensk forskning och stärka samarbetet kring utvecklingen av fossilfria, hållbara transportmedel – som eldrivna fordon, fartyg och flygplan. 

På uppdrag av Vestia Construktion Group AB installerar vi samtliga fastighets och process system.

Anläggningen kommer att omfatta ca 14 000 kvadratmeter och stå klar under 2023.